Polityka prywatności

C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. – Administrator Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19B (51-168 Wrocław).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: iodo@ndio.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych i informacyjnych Spółki, w szczególności Oficyny Wydawniczej Nasz Dom i Ogród „Flora”.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane przez facebook, Linkedin będą przetwarzane automatycznie i wykorzystywane do celów promocyjnych Spółki, w szczególności Oficyny Wydawniczej Nasz Dom i Ogród „Flora”.
 5. Spółka może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 6. Spółka może przetwarzać Dane Osobowe osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych drogą elektroniczną, w celu informowania o ofercie Spółki. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Spółka przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów związanych z prowadzoną działalnością.
 8. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych, w tym w szczególności ich integralności i poufności, Spółka stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 9. Spółka nie przekazuje danych do osób trzecich.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat albo przez okres krótszy, konieczny do realizacji określonych celów.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
Shopping Cart
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Polityka prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek