O nas

Mamy już 20 lat

Gdy w 2000 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma Nasz Dom i Ogród – Flora, w Polsce nie było nawet zarejestrowanego zawodu florysty. Formalnie zawód ten uznano dopiero 3 lata później. Ale właśnie wtedy, przed 20 laty, nastąpiło znaczące ożywienie w branży kwiatowej. Był to rok, gdy po raz pierwszy odbyły się w Poznaniu I Międzynarodowe Florystyczne Mistrzostwa Polski; rok, w którym powstała w Warszawie pierwsza w kraju autorska szkoła florystyczna. Był to czas, gdy zainteresowanie florystyką wzrosło u nas na tyle, że zagraniczne firmy promujące tę branżę, głównie z Holandii, natrafiły na podatny grunt i obficie obdarowały nas pokazami o skali i rozmachu, jakich do tej pory nigdy nie było. W mediach przekonywano wówczas, że florystyka to nie tylko bukieciarstwo i że jest to bardziej praca artysty niż rzemieślnika. Na te opinie budujące obraz florysty artysty, florysty wizjonera, florysty kreatora pracowały wówczas trzy czasopisma florystyczne. Do dzisiaj z tych trzech magazynów wydawany jest tylko nasz dwumiesięcznik. Mamy zatem powody do dumy i satysfakcji.

W ciągu tych 20 lat kibicowaliśmy florystom w zdobywaniu tytułów mistrzowskich, dzieliliśmy z nimi przeżycia związane z udziałem w międzynarodowych konkursach, w budowaniu zaplecza edukacyjnego dla tej branży i w rozwijaniu własnej działalności. Śledziliśmy ich rozwój, dążenie do perfekcji i oryginalności. Byliśmy też świadkami niejednego upadku, co na przestrzeni tak wielu lat jest nieuniknione. Ale floryści, jakby wbrew delikatnej materii, w której tworzą, są niezwykle twardzi

Na przestrzeni tych lat, tak zespół redakcyjny, jak i liczni współpracownicy zmieniali się niejednokrotnie. Wszak to szmat czasu. Zawsze jednak Czytelnicy byli i są najważniejsi.

To dla nich staramy się, aby prezentowane materiały – od typowo poradniczych, w których pokazujemy, jak rok po kroku wykonać kompozycję, po wyszukane florystyczne aranżacje – odpowiadały trendom, modnej kolorystyce i rosnącym aspiracjom naszego społeczeństwa. Coraz częściej kupujemy kwiaty nie tylko „z okazji”.

To krok w kierunku piękna na co dzień w domu, biurze, punktach usługowych. Takie przyzwyczajenia sprzyjają rozkwitowi florystyki. Ostatnio ten rozkwit wstrzymała nieco pandemia COVID-19, ale miejmy nadzieję, że obecny spadek konsumpcji to tylko chwilowe zakłócenie ładu, do którego przywykliśmy.

Przez wszystkie te lata z czasopismem związani byli i są floryści o dużym potencjale twórczym. Niektórzy już 20 lat temu mieli uznane nazwiska, ale wielu zdobywało ostrogi razem z nami. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że każdy, kto się liczy w branży, w ciągu tych 20 lat był obecny na łamach „NDiO – Flory”. 

Dziękujemy. Bez Was nie byłoby tego czasopisma.

REDAKTOR NACZELNA
Bogda Kalińska-Pawęska

SEKRETARZ REDAKCJI
Anna Rajewska

PROJEKT GRAFICZNY, DTP
Aleksandra Niemiec

ZESPÓŁ
Dominika Będkowska-Gajda
Andrzej Dąbrowski
Dariusz Gdesz (zdjęcia)
Anna Gierula
Michalina Kostecka
Maciej Krzus
Marek Kucharski
Agnieszka Mitko-Kominek
Katarzyna Nawrot-Radwan
Aleksandra Niemiec
Jolanta Supel
Katarzyna Teper-Dziendziel
Kazimiera Wilczyńska

KOREKTA
Magdalena Mularczyk

KIEROWNIK BIURA
Ewa Siennicka
tel. 71 344-80-00
siennicka@ndio.com.pl

DZIAŁ REKLAMY/PRENUMERATA
Anna Rajewska
tel. 71 344-80-00
ndio2@ndio.com.pl

WYDAWCA
CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o.
Oficyna Wydawnicza NDiO
50-077 Wrocław
ul. Kazimierza Wielkiego 25

ADRES REDAKCJI
Nasz Dom i Ogród-Flora
50-077 Wrocław
ul. Kazimierza Wielkiego 25
tel. 71 344-80-00
e-mail: ndio@ndio.com.pl
www.ndio.com.pl

Shopping Cart